Cognitieve Fitness

Move your body, sharpen your brain!

Over Cognitieve Fitness

De eerste wetenschappelijke training voor gezonde hersenen!

Onderzocht door het Trimbos Instituut

Cognitieve Fitness combineert fysieke inspanning met intellectuele uitdaging en maakt gebruik van bewuste ontspanning. Het wordt onder andere ingezet als een preventieve aanpak in de strijd tegen dementie en bij psychische klachten. Cognitieve Fitness richt zich op het behoud en de verbetering van zowel de fysieke als cognitieve vitaliteit. Cognitieve Fitness is effectief voor ouderen, mensen met cognitieve problemen (zoals bij niet aangeboren hersenletsel of bij psychische klachten) en natuurlijk een ieder ander die zijn/haar hersenen gezond wil houden.

Deze methode is door twee van onze trainers in samenwerking met meerdere neuropsychologen ontwikkeld en inmiddels twee keer onderzocht door het Trimbos Instituut. Inmiddels is er een goede samenwerking met het Trimbos Instituut, KWBN (wandelbond), de Hersenstichting en VML (meer bewegen voor ouderen).

Landelijk zijn er sinds 2012 inmiddels 300 trainers (fysiotherapeuten, bewegingsagogen, schooldocenten, etc.) door ons opgeleid. Op onze locatie starten we ook met regelmaat een nieuwe groep. Mocht je hierbij aan willen sluiten, neem dan contact met ons op via onze website (klik hieronder).